Rūpintojėlis liaudiškas pateikimas. Antkapinis paminklas Viekšnių senosiose kapinaitėse.