Šis projektas išsiskiria prabanga. Bet jeigu nebūtų skelto akmens paradinėje dalijyje o jis visas būtų nupoliruotas tai iš aplinkinų pamiklų neišsiskyrtų.