Koplytėlė Grūstės kapinėse skulptorius P. Daujotas, kalvis V.Mikuckis . Šis paminklas yra dingęs ar perkeltas į kitas kapinaites. Pagaminta iš lietuviško granito.